• 2006-02-27

  Tag:

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/gzlongchuan-logs/1983255.html

  21450056(龙船发烧友专业群1)『满人』

  2924265(龙船发烧友专业群2)『满人』

  2507020(龙船发烧友专业群3)『满人』

  18402725(龙船发烧友专业群4)『满人』

  35751612(龙船发烧友专业群5)『满人』

  30932559(龙船发烧友专业群6)『满人』

  18781836(龙船发烧友专业群7)『满人』

  49738028(龙船发烧友专业群8)『新开』

  22632761(广州传统龙船协会群)『满人』

  440090(龙狮会友群1)『满人』

  1467293(龙狮会友群2)『新开』

   

  加入以上群组请表明身份

  加左后请你系群名片到表明你系边条村噶

  群入面人比较多请大家安分守己

  乱叼人即踢

   

  分享到:

  历史上的今天:

  新闻报道 2006-02-27
  欣赏 2006-02-27

  评论

 • 我糸康乐噶。好鬼中意龙船。D群个个都满晒.晕.群主开多个拉.见到就拉我入群拉.悟该晒.qq.214107364.麻烦晒了.
 • 我糸莲溪噶。好鬼中意龙船。D群个个都满晒.晕.群主开多个拉.见到就拉我入群拉.悟该晒.qq.184049195.麻烦晒了.
 • 各个村噶老表同兄弟如果有土华龙船D相可以家我。544722776我代表土华欢迎你。。
 • 原来我地村初九起左拉,好快就要扒啦!株村第一吖!
 • 有无人知道石牌今年有无起船啊?
 • 我地村只船5知几时起呢,我想我地村今年会拿第一姐,我
 • 我是广东商学院计一名学生,而家做紧一项关于广州传统龙龙船习俗的调查,因为我觉得在网上搜左下睇到关于呢方面计比较全面计文字介绍好少,所以我地打算落村去调研然后整理比较完整的文字资料。你觉得你整计呢个群都少左d呢方面的资料,所以想联系你合作,我地去你地到调研,写好d资料可以在呢到发表嘎!各位边个有兴趣,都可以联系我250686172.
  回复阿福说:
  你可以加我地噶龙船群
  2008-02-05 01:43:36
 • 你识唔识整东莞龙船嘎?我好想稳你整翻条啊.仲有,我都系龙船发烧友,你地D群收唔收东莞D人嘎?
  回复0769说:
  我识整你地东莞果边D龙船噶模型`
  `
  2007-07-04 21:24:13
 • 你识唔识整东莞龙船嘎?我好想稳你整翻条啊.仲有,我都系龙船发烧友,你地D群收唔收东莞D人嘎?
 • 你识唔识整东莞龙船嘎?我好想稳你整翻条啊.仲有,我都系龙船发烧友,你地D群收唔收东莞D人嘎?
 • 你识唔识整东莞龙船嘎?我好想稳你整翻条啊.仲有,我都系龙船发烧友,你地D群收唔收东莞D人嘎?
 • 你识唔识整东莞龙船嘎?我好想稳你整翻条啊.仲有,我都系龙船发烧友,你地D群收唔收东莞D人嘎?
 • 我想问下点样先至可以上传D视频啊!?我有视频想上传啊!
 • ~``做咩我表明身份``加入个群度~`

  ```群主不比我通过既``
 • 无龙船扒噶时候,我都吾知放D乜上黎个网咯`````

  不过仲有D龙船模型可以睇下噶`` `
 • 我系大塘做龙船鼓噶 出晒名个度呢!! 你有兴趣就过来体下拉~~~~ 287474912 加我联系我拉

 • 我系大塘做龙船鼓噶 出晒名个度呢!! 你有兴趣就过来体下拉~~~~ 287474912 加我联系我拉

 • 我想买只模型,点联系吖?!
  回复jan说:
  497544044
  系我QQ 你加我啦· 就可以联系到我架啦·
  2006-06-10 23:27:47
 • 我好中意龙船
 • 哈哈~我来过好多次不过一直没留言